Faq

Klachten en klachtenboek

Ik zie op de site nergens een klachtenboek. Zijn er nooit klachten?

Er is geen klachtenboek omdat dat inderdaad niet nodig is. Er zijn best wel eens ontevreden mensen. Die schrijven dan een brief. En die brief wordt keurig en snel behandeld. Meestal zijn mensen verrast door allerlei nieuwe zaken die ze tegenkomen door bij particulieren te logeren; door op een bedrijf te slapen.
Vaak zijn er geluiden die vreemd zijn, of strikte regels die te maken hebben met het boerenbedrijf. Soms is de "aard van het beestje" anders dan men verwacht. Veel zogenaamde klachten komen voort uit onbekendheid en uit wat miscommunicatie. Uit het spreken op twee golflengten. Daar is maar één oplossing voor: zorgen dat je op dezelfde golflengte komt te praten.
Eens per twee jaar komt er hier en daar een echte klacht binnen. Is die klacht na herhaling nog een echte klacht, dan verdwijnt (in goed onderling overleg) de beschrijving van die logeermogelijkheid van internet.