Faq

Friesland

Friesland, onze meest bijzondere provincie. Met een heel oude historie. Met enkele wat grotere steden als Leeuwarden en Heerenveen. Met vele kleinere historische stadjes en mooie dorpen. Daar waar door de jaren heen enkele boerderijen bijeen zijn gebouwd spreken we van buurtschappen.
Het open landschap van Friesland kenmerkt zich door vele meren, waterwegen, vaarten, akkers en weilanden en uiteraard de wadden.
In die weilanden zien we de mooie zwartbonte melkkoeien en de statige en voorname zwarte paarden van het Friesche ras. Tot Friesland behoren enkele waddeneilanden.

De Friezen hebben het, naast de Basken in Zuid Frankrijk, als enige voor elkaar gekregen dat hun oorspronkelijke taal, het Fries, naast het Nederlands is erkend als zelfstandige taal. Om te benadrukken dat er een officiële tweetaligheid bestaat in de provincie zie je op plaatsnaamborden de plaatsnaam in beide talen vermeld.

Als we denken aan Friesland dan denken we aan de Elfstedentocht, de Tocht der Tochten. En aan de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden, van 1909. Je kunt daar lid van worden als je goed kunt schaatsen. Men vraagt o.a. een schaatsvaardigheidsverklaring, om zo in te schatten of je wel op één dag 200 kilometer kunt schaatsen.
De Tocht loopt langs de volgende steden en dorpen Leeuwarden, Sneek, IJlst, Sloten, Stavoren, Hindelopen, Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker, Dokkum. Beroemde plaatsen, die ook als er eens geen ijs ligt zeer de moeite waard zijn om eens te bezoeken.

Mocht u willen overnachten in Friesland, dan zijn er vele mogelijkheden om dat te doen. Een aantal bed and breakfast aanbieders werkt samen in een vereniging, zoals Bed en Bôchje of it Boerehiem.