Faq

Veiligheid en (oneigenlijk) gebruik

Moet mijn fiets op slot, mijn auto dicht? Is het hier veilig?

Op de boerderij zijn allerlei (vaak afsluitbare) schuren en opstallen. Meestal aan het gezicht onttrokken. Het is er stukken veiliger dan in de stad.
U moet niet denken dat er nooit iets kan gebeuren, maar in de regel hangt er een veilig gevoel. En daar gaat het om.

Is het veilig voor kinderen?

Het is zo veilig voor kinderen als de kinderen zich gedragen.
Vele kinderen die de luxe van ruimte en vrijheid niet aankunnen worden onstuimig. Allerlei kapriolen kunnen zo uitmonden in een ongeval. Landbouwmachines, gereedschappen en open water: bronnen van onveiligheid. Een oproep aan ouders of verzorgers hun kinderen extra in toom te houden.

Oneigenlijk gebruik

Het is niet de bedoeling dat het aangeboden logies wordt gebruikt voor oneigenlijke doelen.
We gaan daar niet dieper op in; maar van beide kanten is dit ongewenst. De andere gasten voelen zich ongemakkelijk, de gastvrouw krijgt een slechte naam door hier aan mee te werken.
Het komt voor dat bepaalde "gasten" soms speciale bedoelingen hebben door op een afgelegen plaats voor korte tijd te willen logeren. Dat kan variëren van mensen uit bepaalde landen met bepaalde (illegale) doelen tot een koppeltje dat de katjes in het donker wil knijpen. Maar ook komt het helaas soms voor dat zeer net uitziende mensen voor kortere of langere tijd boeken en het pand en erf verlaten zonder te betalen en soms met ontvreemding van spulletjes. In de bijna alle gevallen zijn de gasten echter leuke mensen. Van jong tot oud.